Wersety ze Śri Iśopanisad i Nektaru instrukcji

SI Inwokacja

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ    pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya        pūrṇam evāvaśiṣyate

oṁ — Doskonała Pełnia; pūrṇam — doskonale pełna; adaḥ — ta; pūrṇam — doskonale pełny; idam — ten zjawiskowy świat; pūrṇāt — ze wszechdoskonałego; pūrṇam — doskonała jednostka; udacyate — powstaje; pūrṇasya — z Doskonałej Pełni; pūrṇam — doskonale; ādāya — będąc odjęta; pūrṇam — w doskonałej równowadze; eva — nawet; avaśiṣyate — pozostaje.

Bóg, Najwyższa Osoba, jest doskonały i pełny sam w sobie. Jako że jest całkowicie doskonały, wszelkie Jego emanacje, takie jak ten zjawiskowy świat, są idealnie wyposażonymi, doskonałymi pełniami. Cokolwiek powstaje z Doskonałej Pełni, samo też jest pełne. Bóg jest Doskonałą Pełnią, dlatego – chociaż emanuje z Niego tyle doskonałych pełni – pozostaje On w doskonałej równowadze.