wersety z Bhagavad-gity

BG 5.29

audio
bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

bhoktāram — obdarzony; yajña — ofiar; tapasām — oraz pokut i wyrzeczeń; sarva-loka — spośród wszystkich planet i ich półbogów; mahā-īśvaram — Najwyższy Pan; su-hṛdam — dobroczyńca; sarva — wszystkich; bhūtānām — żywych istot; jñātvā — posiadając taką wiedzę; mām —Mnie (Pana Krysznę); śāntim — ulga od cierpień materialnych; ṛcchati — osiąga.

Osoba w pełni świadoma Mnie, znając Mnie jako ostateczny cel wszelkich ofiar i wyrzeczeń, Najwyższego Pana wszystkich planet i półbogów oraz przyjaciela i dobroczyńcę wszystkich żywych istot, osiąga pokój i wolność od wszelkich nieszczęść i cierpień materialnych.