wersety z Bhagavad-gity

BG 4.6

 audio

ajo ’pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro ’pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā

 tłumaczenie słowo po słowie: 

ajaḥ — nienarodzony; api — chociaż; san — będąc takim; avyaya — nie ulegające degeneracji; ātmā — ciało; bhūtānām — spośród wszystkich tych, którzy się rodzą; īśvaraḥ — Najwyższy Pan; api — chociaż; san — będąc takim; prakṛtim — w transcendentalnej formie; svām — Mnie; adhiṣṭhāya — tak usytuowany; sambhavāmi — inkarnuję; ātma-māyayā — przez Moją wewnętrzną energię

 tłumaczenie:

Mimo iż jestem nienarodzony i Moje transcendentalne ciało nigdy nie ulega zniszczeniu, i chociaż jestem Panem wszystkich żywych istot, to jednak w każdym milenium pojawiam się w Mojej oryginalnej, transcendentalnej formie.