Kursy online dotyczące szeroko rozumianej wiedzy wedyjskiej (wiedza oparta na Wedach - pismach starożytnych Indii).
Help with Search courses

Wprowadzenie do Bhagawadgity 2018

Kurs przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcą bardziej zagłębić się w sekretną wiedzę zawartą w Bhagawad-gicie. Lekcje będą tak skonstruowane, że zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z Bhagawad-gitą jak i osoby praktykujące jej nauki będą zadowolone.