Tu znajdują się kursy, które będą składać się na kurs Bhakti-śastri. Opis kursu można znaleźć tutaj.

Bhagavad-gita rozdziały 7-12 edycja 2018 r.

Na tym kursie będziemy studiować środkowe sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.

Bhagavad-gita rozdziały 1-6 edycja 2017 r.

Na tym kursie będziemy studiować pierwsze sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.

Nektar oddania 2017

Studia nad pierwszymi 19 rozdziałami Nektaru oddania. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.

Nektar instrukcji i Śri Iśopanisad 2017

Kurs online Nektar instrukcji i Śri Iśopanisad 2017 jest częścią kursu Bhakti-śastri, na który składają się kursy z powyższych książek plus Nektar oddania i Bhagavad-gita.

Bhagavad-gita - rozdz. 10-18, edycja 2016 r.

Kurs Bhagavad-gita - rozdz. 10-18, edycja 2016 r. jest częścią kursu Bhakti śastri. Kursy składające się na kurs Bhakti-śastri odbywają się cyklicznie i można zacząć kurs Bhakti-sastri od dowolnego kursu składowego. Na kurs Bhakti sastri składają się kursy z 4 książek: z Bhagavad-gity, Nektaru Oddania (pierwsze 19 rozdziałów), Nektaru instrukcji i Śri Iśopanisad.

Bhagavad-gita - rozdz. 1-9, edycja 2015 r.

Kurs Bhagavad-gity rozdziały 1-9 w ramach kursu Bhakti-śastri, edycja 2015 r.

Nektar Oddania 2014

Studia nad pierwszymi 19 rozdziałami Nektaru Oddania. Czas trwania 22 tygodnie. Kurs internetowy Nektar Oddania jest częścią kursu Bhakti-śastri, który obejmuje studia nad czterema książkami: Nektar Instrukcji, Śri Iśopanisad, Nektar Oddania i Bhagavad-gita. Osoby, które ukończą kursy ze wszystkich powyższych książek otrzymają świadectwo ukończenia kursu Bhakti-śastri wystawiane przez VTE z siedzibą w Radhadesh. Więcej na temat kursu Bhakti-śastri można poczytać tutaj.

Śri Iśopanisad 2014

Kurs Śri Iśopanisad edycja 2014 w ramach kursu Bhakti-śastri

Nektar Instrukcji 2013-2014

Kurs internetowy Nektar Instrukcji 2013-2014. Część kursu Bhakti-śastri.

Bhagavad-gita - rozdz. 10-18, edycja 2013 r.

Bhagavad-gita - rozdz. 10-18, edycja 2013 r. Kurs w ramach kursu Bhakti-śastri na który składają się studia nad czererema książkami: Bhagavad-gita, Nektar Oddania, Śri Isopanisad i Nektar Instrukcji. Kursy z powyzszych książek odbywają się cyklicznie.