Tutaj znajdują się kursy, które są składowymi kursu Bhakti-śastri. Opis kursu Bhakti-śastri można znaleźć tutaj.

Nektar oddania 2022

Na tym kursie będziemy studiować pierwsze 19 rozdziałów Nektaru oddania. Jest on składową kursu Bhakti-śastri. Zaczynamy 13 grudnia 2021 roku a zakończymy go 27 lutego 2022 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. W tym celu najpierw należy zalogować się do serwisu Akademii Wisznuizmu, następnie wybrać kurs Nektar oddania 2022 i wpisać jednorazowe hasło dostępu: NO2022Rupa

Bhagavad-gita rozdziały 13-18 edycja 2021 r.

Na tym kursie będziemy studiować ostatnie sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri. Kurs zaczyna się 27 września 2021 roku i będzie trwać do 12 grudnia 2021 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. W tym celu najpierw należy zalogować się do serwisu Akademii Wisznuizmu, następnie wybrać kurs Bhagavad-gita rozdziały 13-18 edycja 2021 r. i wpisać jednorazowe hasło dostępu: 2021BGKryszna