Tutaj znajdują się kursy, które są składowymi kursu Bhakti-śastri. Opis kursu Bhakti-śastri można znaleźć tutaj.

Bhagavad-gita rozdziały 7-12 edycja 2021 r.

Na tym kursie będziemy studiować środkowe sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Jest on składową kursu Bhakti-śastri. Kurs zaczynamy 5 kwietnia a kończymy 27 czerwca 2021 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. Najpierw należy zalogować się do serwisu Akademii Wisznuizmu, następnie wybrać kurs Bhagavad-gita rozdziały 7-12 edycja 2021 r. i wpisać jednorazowy klucz dostępu: 2021Kryszna 

Bhagavad-gita rozdziały 1-6 edycja 2021 r.

Na tym kursie będziemy studiować pierwsze sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Jest on składową kursu Bhakti-śastri. Zaczynamy 4 stycznia 2020 roku a zakończymy 4 kwietnia 2021 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. Jednorazowy klucz dostępu: Kryszna2021 

Nektar oddania 2020

Na tym kursie będziemy studiować pierwsze 19 rozdziałów Nektaru oddania. Jest on składową kursu Bhakti-śastri. Zaczynamy 5 października 2020 roku a zakończymy go 20 grudnia 2020 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. Jednorazowy klucz dostępu: RupaNO2020

Nektar instrukcji i Śri Iśopanisad 2020

Kurs online Nektar instrukcji i Śri Iśopanisad 2020 jest częścią kursu Bhakti-śastri, na który składają się kursy z powyższych książek plus Nektar oddania i Bhagavad-gita. Zaczynamy 23 marca 2020 roku a zakończymy kurs 14 czerwca 2020 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. Jednorazowe hasło dostępu: RupaNISI2020

Bhagavad-gita rozdziały 13-18 edycja 2020 r.

Na tym kursie będziemy studiować ostatnie sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri. Kurs zaczyna się 6 stycznia 2020 roku i będzie trwać do 22 marca 2020 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie. W tym celu najpierw należy zalogować się do serwisu Akademii Wisznuizmu, następnie wybrać kurs Bhagavad-gita rozdziały 13-18 edycja 2020 r. i wpisać jednorazowe hasło dostępu: 2020BGKryszna