Jestem mnichem. Zwykle mieszkam w świątyni we Wrocławiu lub na farmie niemieckiej (Simhachalam).
I'm a monk. Usually I'm living in Wrocław temple or German farm - Simhachalam temple.