Wersety ze Śri Iśopanisad i Nektaru instrukcji

NI tekst 3

utsāhān niścayād dhairyāt      tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ      ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati

utsāhāt — dzięki entuzjazmowi; niścayāt — dzięki zaufaniu; dhairyāt — dzięki cierpliwości; tat-tat-karma — różne czynności korzystne w służbie oddania; pravartanāt — dzięki wykonywaniu; saṅga-tyāgāt — przez porzucenie towarzystwa niebhaktów; sataḥ — wielkich poprzednich ācāryów; vṛtteḥ — podążając śladami; ṣaḍbhiḥ — dzięki tym sześciu; bhaktiḥ — służba oddania; prasidhyati — robi postęp, czyli osiąga sukces.

Istnieje sześć czynników korzystnych dla pełnienia służby oddania. Są to: (1) entuzjazm; (2) podejmowanie wysiłków z ufnością; (3) cierpliwość; (4) działanie zgodnie z zaleceniami pism objawionych (śravanam kirtanam visnoh smaranam – słuchanie, intonowanie i pamiętanie o Kṛṣṇie); (5) porzucenie towarzystwa niebhaktów; (6) podążanie śladami poprzednich ācāryów. Tych sześć czynników gwarantuje odniesienie sukcesu w czystej służbie oddania.