Wersety ze Śri Iśopanisad i Nektaru instrukcji

NI tekst 1

vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt

vācaḥ — mowy; vegam — impuls; manasaḥ — umysłu; krodha — złości; vegam — impuls; jihvā — języka; vegam — impuls; udara-upastha — brzucha i genitaliów; vegam — impuls; etān — te; vegān — impulsy; yaḥ — każdy, kto; viṣaheta — potrafi tolerować; dhīraḥ — zrównoważony; sarvām — wszystkie; api — z pewnością; imām — ten; pṛthivīm — świat; saḥ — taka osoba; śiṣyāt — może mieć uczniów.

Zrównoważona osoba, która potrafi kontrolować swą mowę, żądania umysłu, odruchy złości oraz impulsy płynące z języka, brzucha i genitaliów jest kwalifikowana, by mieć uczniów na całym świecie.