Wersety ze Śri Iśopanisad i Nektaru instrukcji

W tym rozdziale znajdują się wersety ze Śri Iśopanisad i Nektaru instrukcji wymagane na kursie Bhakti-śastri do nauczenia się na pamięć.