wersety z Bhagavad-gity

BG 18.61

audio

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ    hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni    yantrārūḍhāni māyayā

īśvaraḥ — Najwyższy Pan; sarva-bhūtānām — wszystkich żywych istot; hṛt-deśe — w sercu; arjuna — O Arjuno; tiṣṭhati — rezyduje; bhrāmayan — nakłania do przemieszczania się; sarva-bhūtāni — wszystkie żywe istoty; yantra — w maszynie; ārūḍhani — będąc usytuowanym; māyayā — pod urokiem energii materialnej

Najwyższy Pan przebywa w każdym sercu, O Arjuno, i On kieruje wędrówkami żywych istot, które usadowione są jak gdyby na maszynie zrobionej z energii materialnej.