wersety z Bhagavad-gity

BG 18.55

audio

bhaktyā mām abhijānāti    yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā    viśate tad-anantaram

bhaktyā — przez czystą służbę oddania; mām — Mnie; abhijānāti — można poznać; yāvān — tak bardzo; yaḥ ca asmi — takim jakim jestem; tattvataḥ — naprawdę; tataḥ — następnie; mām — Mnie; tattvataḥ — prawdziwie; jñātvā — znając; viśate — wchodzi; tat-anantaram — następnie

Jedynie przez służbę oddania można poznać Mnie, Najwyższą Osobę Boga, takim jakim jestem. A będąc w pełni świadomym Mnie, dzięki takiemu oddaniu, można wejść do królestwa Boga.