wersety z Bhagavad-gity

BG 15.15

audio

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo      mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo    vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

sarvasya — wszystkich żywych istot; ca — i; aham — Ja; hṛdi — w sercu; sanniviṣṭaḥ — przebywający; mattaḥ — ode Mnie; smṛtiḥ — pamięć; jñānam — wiedza; apohanam — zapominanie; ca — i; vedaiḥ — przez Vedy; ca — również; sarvaiḥ — wszystkie; aham — Ja jestem; eva — na pewno; vedyaḥ — poznawany; vedānta-kṛt — kompilator Vedānty; veda-vit — znawca Ved; eva — na pewno; ca — i; aham — Ja

Ode Mnie, który przebywam w każdym sercu, pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie. Ja jestem przedmiotem poznania wszystkich Ved. W istocie, to Ja jestem kompilatorem Vedanty i Ja jestem znawcą Ved.