wersety z Bhagavad-gity

BG 10.10

audio

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

teṣām — im; satata-yuktānām — zawsze zaangażowani; bhajatām — w służbie oddania; prīti-pūrvakam — w miłosnym uniesieniu; dadāmi — daję; buddhi-yogam — prawdziwą inteligencję; tam — ta; yena — przez którą; mām — do Mnie; upayānti — przyjdą; te — oni.

Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.