wersety z Bhagavad-gity

BG 8.5

audio
anta-kāle ca mām eva
smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ
yāti nāsty atra saṁśayaḥ

anta-kāle — pod koniec życia; ca — również; mām — Mnie; eva — z pewnością; smaran — pamiętając; muktvā — opuszczając; kalevaram — ciało; yaḥ — ten, kto; prayāti — idzie; saḥ — ten; mat-bhāvam — Moją naturę; yāti — osiąga; na — nie; asti — jest; atra — tutaj; saṁśayaḥ — wątpliwości.

Ktokolwiek zaś w chwili śmierci, opuszczając ciało, pamięta Mnie jedynie, ten natychmiast osiąga Moją naturę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.