wersety z Bhagavad-gity

BG 4.8

 audio

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

 tłumaczenie słowo po słowie: 

paritrāṇāya — dla wybawienia; sādhūnām — wielbicieli; vināśāya — po to, aby unicestwić; ca — i; duṣkṛtām — niegodziwców; dharma — zasady religii; saṁsthāpana-arthāya — odnowić; sambhavāmi — pojawiam się; yuge — milenium; yuge — po milenium

 tłumaczenie:

Po to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodzę w każdym milenium.