4. Notatki

Proszę załóż i prowadź następujący rodzaj notatek:

(1) Dziennik (opisujący najbardziej osobiste przemyślenia). Możesz także zawrzeć tam „mini plan działania” czyli sposoby zastosowania w praktyce tego, czego się nauczyłeś(aś).

(2) Zbiór świadomych Kryszny analogii

(3) “Teczkę nauczania” zawierającą zestaw argumentów przeciw rozmaitym nie-teistycznym filozofiom i światopoglądom.

(4) Antologię wersetów i fragmentów z pism, które mają dla ciebie szczególne znaczenie.