2. Wersety do zapamiętania na kursie Bhakti-śastri

Bhagavad-gita Roz. 1-6

1.1, 2.7, 2.13, 2.14, 2.20, 3.27, 4.2, 4.6, 4.8, 4.9,

4.34, 5.29, 6.47 - 13 wersetów

Bhagavad-gita Roz. 7-12

7.3, 7.14, 8.5, 9.2, 9.14

9.26, 9.27, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 - 11 wersetów

Bhagavad-gita Roz. 13-18

14.4, 14.26, 15.7, 15.15, 18.54,

18.55, 18.61, 18.65, 18.66 - 9 wersetów

Nektar Oddania

Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.1.11[1], 1.1.12 [2], 1.2.101[3], 1.2.187[4], 1.2.234[5], 1.2.255[6]- 6 wersetów

Śri Iśopanisad

Inwokacja i Mantra 1 - 2 wersety

Nektar Instrukcji

Tekst 1-4 - 4 wersety

 

Suma: 45 wersetów

W czasie egzaminu należy napisać wersety w sanskrycie (znaki diakrytyczne nie są obowiązkowe), przetłumaczyć każde słowo i napisać tłumaczenie wersetu (nie jest wymagane dokładne tłumaczenie tak jak w książce).

Link do wersetów[1] CC. Madhya 19.167

[2] CC. Madhya 19.170

[3] w znaczeniu do BG 7.3

[4] w znaczeniu do BG 5.11

[5] CC. Madhya 17.136

[6] w znaczeniu do BG 9.28