Kurs "Uczeń w ISKCON-ie" w Warszawie

Czas trwania

listopad 2017
11 sobota, zajęcia od 9:30 do 14:30, następnie przerwa na obiad i zajęcia od 15:30 do 17:00
12 niedziela, zajęcia od 9:30 do 12:45
18 sobota, zajęcia od 9:30 do 14:30, następnie przerwa na obiad i zajęcia od 15:30 do 17:00
19 niedziela, zajęcia od 9:30 do 12:45

25 sobota, zajęcia od 9:30 do 14:30

Opis kursu

Kurs "Uczeń w ISKCON-ie" ma na celu pogłębić wiedzę wielbicieli na temat guru tattvy i guru padaśraya wewnątrz posiadającej wielu mistrzów duchowych organizacji jaką jest ISKCON. Przeznaczony jest dla wielbicieli przygotowujących się do pierwszej inicjacji, jak również polecany jest dla liderów, nauczających i osób zajmujących się edukacją w ISKCON-ie. Został on stworzony pod dyrekcją Guru Services Committee dzięki połączonemu wysiłkowi liderów edukacji w ISKCON-ie. Kurs bazuje na naukach Śrila Prabhupady i obecnym prawie ISKCON-u, jak również wspomaga się literaturą szerokiej tradycji Gaudiya Vaisnava. Czternaście lekcji zawiera prezentacje PowerPoint, warsztaty interaktywne i ćwiczenia pisemne.

Tematy poruszane na kursie

·Guru-tattva i system guru-parampara

·Śrila Prabhupada jako założyciel-acarya ISKCON-u i najważniejszy guru

·Rodzaje guru

·Związek pomiędzy guru ISKCON-u a autorytetami ISKCON-u

·Guru poza ISKCON-em

·Wybór guru

·Podążanie ślubami inicjacyjnymi

·Guru-puja i vyasa-puja

·Wielbienie guru w ISKCON-ie

·Guru-vapu i vani seva

·Guru-tyaga

·Rozwój związków kooperacji w środowisku wielu guru

 

Prowadzący

Madhai-jivana Nitai dasa

Zapisy

Prosimy o kontakt z prowadzącym lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Koszt kursu

Prosimy o zwrot kosztów druku podręcznika + prosimy o dowolne datki dla prowadzącego.

Rezolucja GBC na temat kursu

Przejście kursu "Uczeń w ISKCON-ie", opracowanego przez GBC Guru Services Committee, jest obowiązkowe dla wielbicieli starających się o pierwszą i drugą inicjację w ISKCON-ie. Pełny tekst rezolucji punkt nr 317

Zespół Akademii Wisznuizmu
Ostatnia modyfikacja: sobota, 16 wrzesień 2017, 20:27