Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Dhama Sevana dasa, który od wielu lat pełni służbę w Bhaktivedanta Manor pod Londynem. Wysłuchał Mādhāi-jīvana Nitāi dāsa.

Последнее изменение: Воскресенье, 17 марта 2024, 09:09