Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Dhama Sevana dasa, który od wielu lat pełni służbę w Bhaktivedanta Manor pod Londynem. Wysłuchał Mādhāi-jīvana Nitāi dāsa.

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 17 marca 2024, 09:09