Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Dhama Sevana dasa, który od wielu lat pełni służbę w Bhaktivedanta Manor pod Londynem. Wysłuchał Mādhāi-jīvana Nitāi dāsa.

Last modified: Sunday, 17 March 2024, 9:09 AM