Hare Kryszna!

Niedzielna szkoła dla dzieci jest projektem prowadzonym przez Gopala Acaryę dasa. Spotkanie będą odbywać się onlie poprzez Microsoft Teams w niedziele od 14:00 do 16:30. Zawsze pod tym adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVmZmM1ZTAtOTZmOS00MDNjLWEyODItYmE0ODU1NGYxMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a770687c-d1e8-452a-aedb-d08137c9c616%22%2c%22Oid%22%3a%22ac793d6c-4b31-47ce-8a96-fbdd26bd2a7d%22%7d


Można połączyć się poprzez komputer i smartfon. 

w programie spotkań:

LEKCJE Z RAMAYANY - prowadzi Gopala Acarya dasa

MUZYKA - Yadunandana (chłopiec z gurukuli)

WERSETY Z BHAGAVAD GITY - Ramajan (chłopiec z gurukuli)

Na kursie online będą znajdować się dodatkowe materiały, quizy itp. Zapisanie się na kurs zapewni również lepszą komunikację z nauczycielem jak również z pozostałymi uczestnikami Niedzielnej szkoły dla dzieci.

Na kurs można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu (jeśli ktoś jeszcze takowego nie posiada). Jednorazowy klucz dostępu do kursu, który trzeba wprowadzić tylko za pierwszym wejściem na stronę kursu: Ramayana


Zuletzt geändert: niedziela, 5. lutego 2023, 08:48