Kurs online "Uczeń w ISKCON-ie"

Akademia Wisznuizmu co jakiś czas organizuje kurs "Uczeń w ISKCON-ie". Odbywa się on wtedy, kiedy zbierze się odpowiednia grupa chętnych osób do uczestnictwa w kursie. Obecnie przygotowujemy wersję online kursu. Prawdopodobnie odbędzie się on w styczniu 2021 roku. Także jeśli jesteś zainteresowany(a) proszę o wysłanie zgłoszenia online lub kontakt z Madhai-jivana Nitai dasa. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Czas trwania 

Na kurs składa się 14  lekcji po 90 minut. Spotkania będą odbywać się online z wykorzystaniem popularnego programu Zoom.  Termin spotkań dostosujemy do preferencji kursantów i przeprowadzimy je w wybranym przez nich czasie.

Ilość osób

Grupa powinna mieć minimum 6 osób.

Miejsce

Online

Koszt kursu 

Prosimy o dowolne wsparcie finansowe Akademii Wisznuizmu.

W jaki sposób?

Kurs będzie odbywał się przy pomocy nowoczesnej platformy do edukacji online - Moodle. Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Innymi słowy student kursu potrzebuje dostęp do Internetu za pomocą komputera, tabletu albo smartfona. Na stronie kursu będą dostępne 24 godziny na dobę materiały takie jak quizy, fora dyskusyjne, tabele, diagramy, itp. Oprócz tego odbędzie się 14 spotkań online, po około 90 minut każde, za pomocą aplikacji Zoom. Spotkania będą nagrywane i udostępniane studentom.

Opis kursu
Kurs "Uczeń w ISKCON-ie" ma na celu pogłębić wiedzę wielbicieli na temat guru tattvy i guru padaśraya wewnątrz posiadającej wielu mistrzów duchowych organizacji jaką jest ISKCON. Przeznaczony jest dla wielbicieli przygotowujących się do pierwszej inicjacji, jak również polecany jest dla liderów, nauczających i osób zajmujących się edukacją w ISKCON-ie. Został on stworzony pod dyrekcją Guru Services Committee dzięki połączonemu wysiłkowi liderów edukacji w ISKCON-ie. Kurs bazuje na naukach Śrila Prabhupady i obecnym prawie ISKCON-u, jak również wspomaga się literaturą szerokiej tradycji Gaudiya Vaisnava. Czternaście lekcji zawiera prezentacje PowerPoint, warsztaty interaktywne i ćwiczenia pisemne. 

Tematy poruszane na kursie
•    Guru-tattva i system guru-parampara
•    Śrila Prabhupada jako założyciel-acarya ISKCON-u i najważniejszy guru
•    Rodzaje guru
•    Związek pomiędzy guru ISKCON-u a autorytetami ISKCON-u
•    Guru poza ISKCON-em
•    Wybór guru
•    Podążanie ślubami inicjacyjnymi
•    Guru-puja i vyasa-puja
•    Wielbienie guru w ISKCON-ie
•    Guru-vapu i vani seva
•    Guru-tyaga
•    Rozwój związków kooperacji w środowisku wielu guru

Zaliczenie kursu
Aby oficjalnie zaliczyć kurs wymagana jest 75% obecność na zajęciach i zaliczenie wymaganych prac pisemnych.

Rezolucja GBC na temat kursu
Kurs "Uczeń w ISKCON-ie", opracowany przez GBC Guru Services Committee, jest obowiązkowym dla wielbicieli starających się o pierwszą i drugą inicjację w ISKCON-ie od Janmastami 2015. Po tej dacie tj. 5 września 2015, żaden guru nie może inicjować uczniów, którzy nie ukończyli kursu "Uczeń w ISKCON-ie". Pełny tekst rezolucji punkt nr 317

Zespół Akademii Wisznuizmu

Last modified: poniedziałek, 30 listopada 2020, 11:50