Wersety z Nektaru oddania (Bhakti-rasāmṛta-sindhu)

BRS 1.2.101

  

śruti-smṛti-purāṇādi-        pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir    utpātāyaiva kalpate

śruti – oryginalna literatura wedyjska; smṛti – literatura zgodna z oryginalną wiedzą wedyjską; purāṇa-ādi – Purāṇy; pañcarātra – Nārada Pañcarātra; vidhiṁ – zasady regulujące; vinā – bez; aikāntikī – niezmieniony; hareḥ - Najwyższej Osoby Boga; bhakti – służba oddania; utpātāya – niepotrzebne zakłócenie; iva – w istocie; kalpate – staje się.

Służba oddania dla Pana, która ignoruje autoryzowaną literaturę wedyjską (jak Upaniṣady, Purāṇy i Nārada Pañcarātrę), jest jedynie niepotrzebnym zakłócaniem spokoju w społeczeństwie.

werset ten znajduje się również w znaczeniu do BG 7.3