Wersety z Nektaru oddania (Bhakti-rasāmṛta-sindhu)

BRS 1.1.12

  

sarvopādhi-vinirmuktaṁ   tat-paratvena nirmalam

hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-    sevanaṁ bhaktir ucyate

sarva-upādhi-vinirmuktam — wolna od wszelkiego rodzaju materialnych określeń lub wolna od wszelkich pragnień z wyjątkiem pragnienia pełnienia służby dla Najwyższej Osoby Boga; tat-paratvena — wyłączny cel służenia Najwyższej Osobie Boga; nirmalam — nieskażony skutkami spekulatywnych poszukiwań filozoficznych lub działania dla przyjemności; hṛṣīkeṇa — oczyszczonymi zmysłami wolnymi od wszelkich określeń; hṛṣīkeśa — pana zmysłów; sevanam — służba dla zadowolenia zmysłów; bhaktiḥ — służba oddania; ucyate — jest nazywana.

Bhakti, czyli służba oddania, oznacza zaangażowanie wszystkich naszych zmysłów w służbę dla Pana, Najwyższej Osoby Boga, pana wszystkich zmysłów. Kiedy dusza pełni służbę dla Najwyższego, pojawiają się dwa efekty uboczne. Jest się wolnym od wszelkich materialnych określeń, a dzięki samemu zaangażowaniu w służbę dla Pana oczyszczone zostają zmysły.
 
werset znajduje się również w CC Madhya 19.170