Wersety do nauki na kursie Bhakti-śastri

Wersety wymagane do nauczenia się na pamięć na kursie Bhakti-śastri - teksty + audio

Wersety z Nektaru oddania (Bhakti-rasāmṛta-sindhu)

W tym rozdziale znajdują się wersety do nauczenia się na pamięć z Bhakti-rasāmṛta-sindhu.