wersety z Bhagavad-gity

BG 18.66

audio

sarva-dharmān parityajya    mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo    mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

sarva-dharmān — wszystkie rodzaje religii; parityajya — porzucając; mām — Mnie; ekam — jedynie; śaraṇam — dla podporządkowania się; vraja — idź; aham — Ja; tvām — ciebie; sarva — wszystkie; pāpebhyaḥ — od następstw grzechów; mokṣayiṣyāmi — wyzwolę; mā — nie; śucaḥ — martw się.

Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc.