wersety z Bhagavad-gity

BG 10.8

audio

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

aham — Ja; sarvasya — wszystkich; prabhavaḥ —źródło pokoleń; mattaḥ — ode Mnie; sarvam — wszystko; pravartate — emanuje; iti — w ten sposób; matvā — wiedząc; bhajante — oddają się; mām — Mnie; budhāḥ — uczeni; bhāva-samanvitāḥ — z wielką uwagą

Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. Wszystko ze mnie emanuje. Mędrcy – wiedząc o tym doskonale – angażują się w służbę oddania dla Mnie i czczą Mnie z całych serc swoich.