wersety z Bhagavad-gity

BG 7.3

audio
manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

manuṣyāṇām — ludzi; sahasreṣu — spośród wielu tysięcy; kaścit — ktoś; yatati — dąży; siddhaye — do doskonałości; yatatām — spośród tych, którzy usiłują; api — naprawdę; siddhānām — tych, którzy osiągnęli doskonałość; kaścit — ktos; mām — Mnie; vetti — zna; tattvataḥ — prawdziwie.

Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna Mnie naprawdę.