wersety z Bhagavad-gity

BG 4.9

audio
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

janma — narodziny; karma — praca; ca — również; me — Moich; divyam — transcendentalne; evam — w ten sposób; yaḥ — każdy, kto; vetti — zna; tattvataḥ — w rzeczywistości; tyaktvā — opuszczając; deham — to ciało; punaḥ — ponownie; janma — narodziny; na — nigdy; eti — osiąga; mām — Mnie; eti — osiąga; saḥ — on; arjuna — O Arjuno.

Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, o Arjuno.