wersety z Bhagavad-gity

BG 4.2

 audio

evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ paran-tapa

tłumaczenie słowo po słowie: 

evam — w ten sposób; paramparā — przez sukcesję uczniów; prāptam — otrzymali; imam — tę naukę; rāja-ṛṣayaḥ — święci królowie; viduḥ — zrozumieli; saḥ — tę wiedzę; kālena — z biegiem czasu; iha — w tym świecie; mahatā — wielka; yogaḥ — nauka o związku z Najwyższym; naṣṭaḥ — rozproszona; param-tapa — O Arjuno, pogromco wroga

 tłumaczenie:

Ta najwyższa nauka przekazywana była poprzez sukcesję uczniów i święci królowie poznawali ją w ten sposób. Ale z biegiem czasu sukcesja uczniów została przerwana i nauka ta – taka jaką jest – zdaje się być stracona.