wersety z Bhagavad-gity

BG 2.20

audio

na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre

 tłumaczenie słowo po słowie: 

na — nigdy; jāyate — rodzi się; mriyate — umiera; vā — ani nie; kadācit — kiedykolwiek (w przeszłości, obecnie czy w przyszłości); na— nigdy; ayam — to; bhūtvā — powstała; bhavitā — stanie się; vā — albo; na — nie; bhūyaḥ— albo ponownie się stanie; ajaḥ — nienarodzona; nityaḥ — wieczna; śāśvataḥ — trwała; ayam — ta; purāṇaḥ — najstarsza; na — nigdy; hanyate — jest zabijana; hanyamāne — będąc zabitą; śarīre — ciało

 tłumaczenie:

Dla duszy nie ma narodzin ani śmierci. Nie powstała ona, nie powstaje, ani też nie powstanie. Jest nienarodzoną, wieczną zawsze istniejącą, nigdy nie umierającą i pierwotną. Nie ginie, kiedy zabijane jest ciało.