6. Normy zachowania na kursie

W czasie kursu, aby stworzyć odpowiednie środowisko do nauki, uczestnicy zgadzają się podążać poniższymi normami zachowania:

1.     Będziemy uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

2.     Będziemy podnosić rękę aby zgłosić swój udział w dyskusji.

3.     Będziemy doceniać wkład każdego uczestnika zarówno czy się z nim zgadzamy czy też nie.

4.     Będziemy powstrzymywać się od rozmów na uboczu.

5.     Będziemy powstrzymywać się od rozmów telefonicznych na kursie.

6.     Będziemy przestrzegać poufności na kursie i poza nim.

7.     Będziemy powstrzymywać się od wykorzystywania swojej pozycji czy też statusu.

8.     Szanujemy prawo każdego do odstąpienia od uczestniczenia w ćwiczeniu bez podania przyczyny, kiedy to dana osoba czuje się zbyt niekomfortowo.

9.     Przyjmujemy na siebie całą odpowiedzialność za osiągnięcie naszego zamierzonego celu.

10.  Będziemy konfrontować problemy lub zachowanie, a nie ludzi.

11.  Będziemy honorować każde porozumienie jakie osiągniemy.