5. Struktura studiowania śastr

5.4. Dwanaście celów systematycznego studiowania śastr - odpowiednie cytaty z nauk Śrila Prabhupada.

1. Wiedza (pamięć i przypomnienie) (Wie)

1. Dawniej ludzie mieli tak dobrą pamięć, że po jednorazowym usłyszeniu od mistrza duchowego, zapamiętywali … to się nazywa śruti-dhara … Tylko poprzez słuchanie wszystko rozumieli. Nigdy nie zapominali … Dopóki nie zapamiętasz wszystkich konkluzji ze Śrimad Bhagavatam, Bhagavad-gity, nie możesz przemawiać.

CC Adi 16.44 znaczenie

1. Proces polega na tym, że należy zapamiętać znaczenia moich książek, a potem objaśniać je swoimi słowami. Nie fałszuj, ani nie zmieniaj niczego. W ten sposób staniesz się doskonałym nauczającym.

List do Janajanmadhih, Bombaj, 15 listopad 1975 

2. Zrozumienie (Zro)

2. Konkluzje Bhagavad-gity, chociaż są proste i zupełne, mogą być rozumiane z nieskończonych punktów widzenia. Tak więc nasza filozofia nie jest jałowa, niczym spekulacje umysłowe. Właściwą funkcją mózgu oraz aktywnośći umysłowej jest zrozumienie wszystkiego z punktu widzenia Kryszny. Nie można określić granic zrozumienia, ponieważ Kryszna jest nieskończony i dlatego można powiedzieć, że wielbiciel, który zna Krysznę, zna wszystko (Rozdział 15). Pomimo tego, że wie już wszystko, wielbiciel wciąż zdobywa wciąż nową wiedzę, ponieważ proces filozoficzny nigdy nie ustaje.

List do Caturbhuj, Bombaj 1972

2. Świadomości Kryszny nie akceptuje się na ślepo. Decyzję podejmujemy po rozważnym namyśle.

Wykład, BG 7.1-3, Ahmedabad, 14 grudzień 1972

3. Zastosowanie osobiste (ZaO)  

3. Posiadanie jedynie wiedzy teoretycznej nie wystarcza. Jńana vijńana. Wiedza teoretyczna jest dobra, ale musi ona zostać zastosowana w praktyce. Wówczas zostaje zweryfikowana.

Wykład, Nellore, 4 styczeń 1976

3. Praktykowali aby nas nauczyć … Samo nauczanie nie wystarcza. Należy także praktykować … Powtarzanie wersetów niczym papuga nie przyniesie korzyści. Należy je zastosować, jńanam vijnana-sahitam. Jnana znaczy wiedzieć, a vijnana oznacza zastosowanie tej wiedzy w życiu, w praktyce. Jńanam vijnana-sahitam. Zatem musimy znać vijnanę, sposób praktycznego zastosowania tej wiedzy. Tego nauczali Goswami.

Wykład, NO, Bombaj 73 

4. Zastosowanie w nauczaniu (ZaN)

4. Taki jest mój program. Nie powinniśmy wydawać tych książek jedynie po to, aby czytały je osoby na zewnątrz, ale nasi studenci musza znać dobrze wszystkie nasze książki tak, aby mogli pokonać oponentów na polu samorealizacji.

List do Hamsaduty, Los Angeles, 3 grudnia 1968

4. Poprzez te egzaminy chcę zachęcić wszystkich moich uczniów do uważnego uczenia się filozofii świadomości Kryszny, ponieważ potrzeba wielu nauczających, którzy będą musieli zanieść przesłanie do wszystkich zakątków ziemi.

List do Mahapurusa, Los Angeles, 7 luty 1969 

5. Wiara i przekonanie (WiP)

5. Doświadczasz wątpliwości … najlepszym sposobem usunięcia wątpliwości jest regularne omawianie ich zawartości podczas wykładów. Wówczas wątpliwości zostaną usunięte. Bez studiowania książek, idee w nich zawarte staną się banałami i będą nam tylko zawadzać. Nasze myśli zawsze się zmieniają – taka jest natura umysłu. Nie sądź, że wielkie święte osoby są wolne od myśli – przychodzących i wychodzących. Ale następnym etapem po pojawieniu się myśli jest czucie i wola – wola jest etapem przekształcania myśli w działanie. Jeśli będziemy w stanie zaangażować naszą inteligencję, wówczas zniszczymy wątpliwości zanim zamanifestują się w działaniu. Ponieważ mamy tak wielkie skłonności do nieinteligentnego działania, powinniśmy codziennie ostrzyć naszą inteligencję poprzez czytanie, omawianie oraz nauczanie innych.

List do Satyabhamy, Mayapur 1972

5. Cokolwiek się dzieje, musimy mieć wiarę w słowa Kryszny. Kiedy kupujemy bilet linii Pan American czy Air India wierzymy, że firma ta zabierze nas do miejsca przeznaczenia.

Wierzymy, ponieważ te linie lotnicze posiadają autoryzację. Nasza wiara nie powinna być ślepa; dlatego należy akceptować to, co jest uznane.

Wykład, BG 8.21-22, Nowy Jork, 19 listopad 1966

5. Jnana vijnana astikyam, astikyam znaczy „całkowita wiara w śastry i w Boga. To właśnie oznacza astikyam. Jeśli ktoś posiada pełną wiarę w pisma objawione, wówczas jest astikyam. Ponieważ nikt nie może wytworzyć Boga, czy tak zwanej inkarnacji Boga. Nie. Należy posiąść pełną wiedzę o Bogu poprzez autorytet pism objawionych.

Wykład, ŚB 1.16.20, Hawaje, 16 styczeń 1974 

6. Autorytet (Aut)

6. To, co powiedział Kryszna 40 milionów lat temu czy pięć tysięcy lat temu, jest także ważne dzisiaj. To są śastry. A nie: „Minęło już tyle lat i wszystko się zestarzało. Zmieńmy to i zróbmy na nowo.‖ Nie. Możesz wyłożyć tę samą rzecz w nowy sposób, ale nie wolno ci zmieniać podstaw.

Wykład, ŚB 5.6.8, Wrindawana, 30 listopad 1976

6. Ale wiara nie powinna być ślepa. Ślepa wiara jest bezużyteczna. Mówiliśmy już o tym, że powinno się zbliżyć do mistrza duchowego w duchu podporządkowania, dociekania i służby – trzy rzeczy. Przede wszystkim, aby zdobyć wiedzę, musimy znaleźć odpowiednią osobę i, jeśli mamy na tyle szczęścia, że się nam to uda, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to podporządkować się. A po podporządkowaniu się, następują pytania. Aby zadawać pytania mistrzowi duchowemu, trzeba być bardzo inteligentnym. Nie można uczynić postępu nie zadając pytań. Ślepa wiara nigdy nie jest czymś pożądanym, a pytania nie powinny być zadawane w tonie wyzywającym. Należy rozumieć zarówno pytania, jak i odpowiedzi. Powinna temu towarzyszyć służba oddania. Takie jest właściwe nastawienie.

Wykład BG 4.39-5.3, Nowy Jork, 24 lipca 1966 

7. Zastosowanie teologiczne (ZaT)  

7. Bhagavad-gita została wypowiedziana przez Pana, aby społeczeństwo ludzkie mogło zostać zorganizowane pod każdym względem – politycznie, socjalnie, ekonomicznie, filozoficznie oraz religijnie. Społeczeństwo ludzkie może zostać zreformowane przez Ruch Świadomości Kryszny pod każdym względem.

CC Mad 19.167

7. Nie jest także możliwe, aby każdy został braminem. To nie takie łatwe. Ale klasa braminów musi być utrzymywana … aby udzielać rad kszatrjom.

Rozmowa, Hyderabad, 22 lipca 1976 

8. Ocena (Oce)  

8. Najpierw należy poddać analizie że: „Przede wszystkim jestem zdominowany przez zmysły. manah. Jeśli twój umysł nie działa, zmysły także nie mogą działać. Dlatego umysł stoi wyżej niż zmysły, ale sam umysł nie może działać jeśli nie ma inteligencji. Zatem manasas tu para buddhih. A jeśli jesteś w stanie sięgnąć poza inteligencję, wówczas znajdziesz się w pobliżu duszy. To wymaga studiowania. To wymaga edukacji. Edukacje jest tutaj. Książki są tutaj. Nauczyciele są tutaj.

Wykład, ŚB 2.3.20, Bombaj 1977

8. Chociaż Kryszna doradzał Ardżunie: „Zabij go!, Ardżunie się to nie podobało … To jest świadomość. Nawet jeśli mamy jakiś obowiązek, musimy upewnić się, jaki będzie skutek wypełnienia tego obowiązku. Niczego nie należy robić na ślepo. Taka jest natura wielbiciela.

Wykład, ŚB 1.7.40 

9. Nastawienie i misja (N+M)

9. Dlatego należy unikać zwracania zbytniej uwagi na zewnętrzne zachowanie wielbiciela, ale za to należy próbować dostrzec jego wewnętrzne cechy i zrozumieć w jaki sposób zaangażowany on jest w transcendentalną miłosną służbę dla Pana. W ten sposób unikniemy patrzenia na czystego wielbiciela z materialnego punktu widzenia …

Nektar Instrukcji, Text 6, Znaczenie

9. Kiedy Bóg, Najwyższa Osoba przybywa na ziemię aby ustanowić na nowo zasady religijne, także jego przedstawiciel, mistrz duchowy, przybywa aby ustanowić na nowo zasady religijne. Obowiązkiem ucznia jest przejęcie misji mistrza duchowego i właściwe jej wykonanie.

ŚB 4.28.50, Znaczenie

9. Wszystko ma głębokie znaczenie i jest logiczne, a wymiana poglądów pomiędzy mistrzem i uczniem jest możliwa jedynie wówczas, kiedy uczeń przyjmuje je z pokorą jako prawdę. W Czejtańja Czaritamrita powiedziane jest, że powinno się przyjąć nauki Pana Czejtańji z pełnym zrozumieniem intelektualnym tak, aby można było logicznie przyjąć i zrozumieć jego wielką misję.

Wykład, Bombaj, 24 marzec 1977

9. Podsumowując, jeśli uczeń poważnie podejmuje się wypełnienia misji mistrza duchowego, natychmiast znajduje się w towarzystwie Boga, Najwyższej Osoby, poprzez vani lub vapu. To jest jedyny sekret sukcesu, jeśli ktoś chce zobaczyć Boga, Najwyższą Osobę. Jeśli ktoś, zamiast próbować dojrzeć Pana za jakimś krzakiem we Wrindawan, będąc w tym samym czasie zaangażowanym z zadowalanie zmysłów, będzie się trzymał zasady przestrzegania słów mistrza duchowego, zobaczy Pana bez problemu.

ŚB 4.28.51

10. Uczciwość moralna i akademicka (UMA)

10. Aby nauczyć się wiedzy wedyjskiej, należy udać się do osoby, która jest w stu procentach zaangażowana w służbę oddania. Nie może ona robić rzeczy, których zabraniają śastry. Nie może być nauczycielem osoba, która pije lub pali. We współczesnym systemie nauczania, pod uwagę bierze się jedynie akademickie kwalifikacje nauczyciela bez oceniania jego życia moralnego. Dlatego wynikiem edukacji jest niewłaściwe użycie inteligencji na wiele sposobów.

ŚB 1.9.26 Znaczenie

10. Ktoś nadużył stwierdzenia „so ham" oraz „aham brahmasmi" i doszedł do wniosku, że „Jestem Bogiem. Ale to nie jest poprawne zrozumienie. To są słowa z Wed, ale „so ham" nie oznacza „Jestem Bogiem. „So ham" oznacza „Jestem tej samej jakości".

ŚB 5.25.1 Znaczenie

10. Ludzie zachodu są niezwykle biegli w błędnej interpretacji swojej własnej Biblii. My mówimy, że jeśli interpretujesz jakiekolwiek śastry, czy to będzie Biblia czy też Bhagavad-gita, wówczas nie jest to dłużej śastra, ale po prostu twoja zabawka.

Spacer Poranny, 2 kwietnia 1973

10. Wręcz przeciwnie – nasi przywódcy polityczni błędnie interpretują śastry i próbują dopasować je do materialistycznego sposobu życia.

Darśan, Hrishikesh, 9 maj 1977

11. Odpowiedzialność za naukę (OzN)

11. Wszyscy wielbiciele związani z Ruchem Świadomości Kryszny muszą czytać wszystkie przetłumaczone książki (Caitanya-caritamrta, Śrimad Bhagavatam, Bhagavad-gita i inne); inaczej, po pewnym czasie, będą tylko jedli, spali i upadną ze swoich pozycji. W ten sposób stracą sposobność osiągnięcia wiecznego, pełnego transcendentalnej przyjemności życia w szczęściu.

CC Mad. 25.278

11. Jeśli interesuje cię Bhagavad-gita czy Śrimad Bhagavatam, albo jakakolwiek pozycja, gdzie omawiany jest temat Boga, Najwyższej Osoby oznacza to, że zaczynasz zdrowieć z żółtaczki, z choroby materializmu. Tak. To jest sprawdzian. Jeśli nie jesteś zainteresowany oznacza to, że wciąż jesteś chory na żółtaczkę materializmu. Taki jest zatem test. Im bardziej będziesz czuł, że podobają ci się opowieści o Krysznie, krsna-katha, tym większą będziesz miał pewność, że uwalniasz się od żółtaczki materializmu.

Wykład, CC Mad 21.13-49, Nowy Jork 1967

11. Mieszkający z rodziną, powinni codziennie studiować Wedy …

ŚB 11.17 Streszczenie Rozdziału 

12. Śastra Caksus (SC)

12. Musimy dojść do wniosku, że duchowe i materialne życie to dwa różne punkty widzenia. Jeśli położymy większy nacisk na życie materialne, materialistyczny sposób życia, wówczas nie będziemy mogli mieć duchowych realizacji czy też duchowego wyzwolenia.

Wykład, BG 2.59-69, Nowy Jork, 29 kwietnia 1966

12. Osobista realizacja nie oznacza, że, będąc próżnym, należy pokazywać swoją własną uczoność poprzez próbowanie przewyższenia poprzednich aczarjów. Należy w pełni ufać poprzednim aczarjom, a jednocześnie należy poznać przedmiot tak dokładnie, że można go przedstawiać w odpowiedni sposób w odniesieniu do konkretnych okoliczności. Ale należy zachować oryginalne znaczenie tekstu. Nie należy wyciągać niejasnych wniosków, jednocześnie tekst powinien być przedstawiony w interesujący oraz zrozumiały dla słuchaczy sposób. To się nazywa realizacją.

ŚB 1.4.1 Znaczenie

12. Podobnie ci, którzy poważnie dążą do zrozumienia Boga nie powinni trzymać się jednego pisma. Powinni czytać wszystkie inne, które zawierają informacje o Bogu. My, na przykład, cytujemy Biblię.

Spacer Poranny, Niemcy, 21 czerwca 1974

12. Śastra-caksus. Kiedy świadomość zostanie całkowicie oczyszczona, wówczas osoba taka będzie postrzegała Prawdę Absolutną swoimi wszystkimi duchowymi zmysłami.

ŚB 11.3.37 Znaczenie