5. Struktura studiowania śastr

5.2. Ogólne Cele Systematycznego Studiowania Śastr

Śrila Prabhupada: “Jeśli nie masz celu, to co robisz nie ma sensu. Oto przykład: „Człowiek bez celu jest jak łódź bez steru.‟ Samolot zwykle leci w celu wylądowania w jakimś kraju. Ale jeśli leci nie znając miejsca przeznaczenia, wówczas spotyka go nieszczęście. Jakiż zatem jest sens praktykowania czegoś, jeśli nie ma się celu?” z rozmowy z Prithu Putra Prabhu

 

Ogólny Cel Systematycznego Studiowania Śastr

Ożywianie rozwoju braminicznej, świadomej Kryszny grupy liderów, której członkowie będą ekspertami w studiowaniu i przyswajaniu wiedzy śastr oraz biegłymi w jej zastosowaniu: w swoim własnym życiu, w pomaganiu innym oraz w utrwalaniu misji Śrila Prabhupada.