5. Struktura studiowania śastr

5.1. Studiowanie Śastr – co to oznacza?

Poprzez pojęcie ”studiowanie śastr” rozumiemy studia nad pismami wedyjskimi (śastrami), a szczególnie studiowanie książek Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanta Swamiego Śrila Prabhupada. Ważność książek Śrila Prabhupada ujęta została w poniższym fragmencie Prawa ISKCON-u:

Śrila Prabhupada,

Założyciel-Aczarja ISKCON-u

Definicja

Aby spełnić pragnienia poprzednich aczarjów założenia ujednoliconej międzynarodowej organizacji nauczania w celu rozpropagowania misji Śri Caitanji Mahaprabhu, Śrila Prabhupada założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, jako oddzielną gałąź Brahma-Madhva-Gaudiya- Vaisnava sampradayi. Dlatego nazywany jest Założycielem-Aczarją ISKCON-u.

Jego Boska Miłość A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada jest Założycielem-Aczarją ISKCON-u. Oznacza to, że jest on ogniwem łączącym ISKCON z Brahma-Madhva-Gaudiya-Vaisnava-sampradayą, że jego książki, nauki i działalność pozostają niezastąpiona bazą wszystkich nauk ISKCON-u. Jest I pozostanie na zawsze instruującym mistrzem duchowym wszystkich wielbicieli ISKCON-u. (Law Revision committee 9.6.90).

Zasady

1) Śrila Prabhupada jest założycielem oraz śiksa-guru dla wszystkich wielbicieli ISKCON-u, ponieważ zrealizował i przedstawił nauki poprzednich aczariów z Brahma-Madhva-Gaudiya-Vaisnava- sampradayi w sposób odpowiedni dla współczesnych czasów.

2) Instrukcje Śrila Prabhupada są istotnymi naukami dla każdego wielbiciela ISKCON-u.

3) Książki Śrila Prabhupada są uosobieniem jego nauk I powinny zostać przyjęte jako standardowe przez wszystkie przyszłe pokolenia członków ISKCON-u.

 

Cztery Stopnie Naukowe

Jak pokazuje przytoczony poniżej fragment listu, Śrila Prabhupada osobiście przedstawił zarys studiowania pism:

Bombaj, 10 styczeń 1976

Mój drogi Svarupa Damodara,

Przyjmij proszę moje błogosławieństwa. Dziękuję bardzo za list z 26 grudnia 1975. przeczytałem go z wielką uwagą.

Planujesz założyć Letni Instytut Bhaktivedanty na jednej z naszych farm – to bardzo dobry pomysł. . . .

. . . . bramin oznacza pandita, czyli osobę wykształconą. Dlatego sugeruję, aby wprowadzić egzaminy Bhakti-śastri - (dla wszystkich braminów) w oparciu o Bhagavad-gitę, Śri Iśopanisad, Nektar Oddania, Nektar Instrukcji i wszystkie mniejsze książki. Bhakti-vaibhava – wymienione powyżej plus pierwsze sześć Pieśni Ś.B. Bhaktivedanta - wymienione powyżej plus Pieśni 7-12 Ś.B. Bhakti-sarvabhauma - wymienione powyżej plus Caitanya- caritamrta.

Te stopnie naukowe, czy też tytuły odpowiadają Licencjatowi, stopniu Magistra oraz Doktora. Przemyśl więc w jaki sposób zorganizować taki Instytut. Sfinalizujemy wszystko w Mayapur.

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku.

Zawsze ci życzliwy,

A. C. Bhaktivedanta Swami

ACBS/tkg

Przegląd czterech kursów studiowania śastr

 

Bhakti-śastri

Bahgavad-Gita

Nektar Oddania

Sri Isopanisad

Nektar Instrukcji

Bhakti-vaibhava

Pierwsze sześć Piesni Śrimad Bhagavatam

Bhaktivedanta

Kolejne sześć Piesni Śrimad Bhagavatam

Bhaktisarvabhauma

Cały tekst Śri Caitanya-caritamrita

 

Powyższe cztery kursy ―zazębiają się.

Innymi słowy na każdym stopniu studiuje się także materiał z poprzednich stopni. Na przykład Bhagavad-gitę studiuje się przez wszystkie cztery stopnie. Oznacza to, że w miarę postępu kursu Bhakti Vaibhava będzie ona studiowana w odniesieniu do pozycji właściwych danemu stopniowi aż do najwyższego stopnia.