5. Struktura studiowania śastr

Wprowadzenie 

 Nauka oraz nauczanie śastr jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem świadomej Kryszny edukacji. Książki Śrila Prabhupada stanowią podwaliny działalności ISKCON-u oraz są wielce poważane i podziwiane przez wielbicieli.

Spoglądając na działania wielbicieli wydaje się, że ów podziw i szacunek często przeszkadza w rozważeniu faktu, w jaki właściwie sposób należy studiować i nauczać tego rodzaju duchowej literatury. Ujmując to w terminach edukacji, ważność i uniwersalność jej treści nie oznacza, że nie potrzebujemy żadnego procesu nauczania, aby się z nią zapoznać. Stwierdzenie, że powinno zastosować się odpowiedni proces kształcenia, nie oznacza bynajmniej, że nie docenia się książek Śrila Prabhupada. Oczywiście podstawy tego procesu już istnieją, muszą tylko zostać odpowiednio skodyfikowane i systematycznie przekazywane. Bez tego nawet nauczanie pism pozostaje wysoce nieefektywne.

Dlatego też ISKCON próbuje stworzyć strukturę studiowania śastr. Czynimy to nie poprzez ścisłe definiowanie metod nauczania (które często blokują indywidualną inicjatywę), ale poprzez zidentyfikowanie uniwersalnych zasad i wartości, które mogą tworzyć rozwijającą się metodologię. Ona może służyć jako podstawa dobrych doświadczeń nauczania w klasie. Nauczyciele Bhakti Śastri  szkoleni i upełnomocniani są aby prowadzić kursy według tych standardów.

W tym rozdziale przedstawimy ogólny zarys tej metodologii, która uosabia to, co nazwaliśmy ―podejściem według celów. Na tej podstawie, oraz poprzez wiele konsultacji, opracowaliśmy z niemałym wysiłkiem ―Dwanaście Celów Studiowania Śastr. Jednym z nich jest pomoc studentom w rozwinięciu zdrowych I odpowiedzialnych nawyków studiowania. Z tego powodu uważamy, że nie wystarcza aby tylko nauczyciel wiedział ―dokąd zmierzamy, ale zamiary i cele kursu powinny być jasne dla każdego studenta. Jest to często nazywane ―klarownością. To, wraz z jasno określonymi standardami duchowymi, pomaga w sposób właściwy zmotywować studentów.

Dlatego pokornie prosimy Cię, abyś w sposób aktywny włączył(a) się w proces nauki i znalazł(a) czas na rzeczywiste zrozumienie i przyswojenie sobie ―Dwunastu Celów Studiowania Śastr. Mamy nadzieję, że docenisz nacisk, jaki kładziemy w czasie kursu na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz systematyczny rozwój wartości waisznawa.