1. Zwięzły opis kursu Bhakti-śastri

Kurs Bhakti-śastri podzielony jest na pięć działów:

1.      Bhagavad-gita rozdziały od 1-6

2.      Bhagavad-gita rozdziały od 7-12

3.      Bhagavad-gita rozdziały od 13-18

4.      Nektar Oddania (pierwsze 19 rozdziałów)

5.      Nektar Instrukcji i Śri Iśopanisad

 

Ilość lekcji na kursie (czas trwania jednej lekcji na kursie stacjonarnym - 90 minut)

Wprowadzenie

2

Bhagavad-gita rozdziały od 1-6

26

Bhagavad-gita rozdziały od 7-12

23

Bhagavad-gita rozdziały od 13-18

22

Nektar Oddania (pierwsze 19 rozdziałów)

21

Nektar Instrukcji i Śri Iśopanisad

24

Egzamin

5

W sumie

123