Wersety do nauki na kursie Bhakti-śastri

Wersety z Nektaru oddania (Bhakti-rasāmṛta-sindhu)

BRS 1.2.187

  

īhā yasya harer dāsye        karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu    jīvan-muktaḥ sa ucyate

īhā – działanie; yasya – którego; hareḥ – Hari, Kṛṣṇa, Pan; dāsye – w służbie; karmaṇā – działaniami (ciała); manasā – umysłem; girā – i słowami; nikhilāsu – w każdych; api – w istocie; avasthāsu – w każdych warunkach egzystencji materialnej; jīvan-muktaḥ – wyzwolony nawet w materialnej egzystencji; saḥ – taki; ucyate – tak zwany.

Kto zaangażowany jest w transcendentalną służbę dla Pana ciałem, umysłem i słowami w istocie jest uważany za wyzwolonego w każdych warunkach materialnej egzystencji.

werset znajduje się również w znaczeniu do BG 5.11