Wersety do nauki na kursie Bhakti-śastri

Wersety z Nektaru oddania (Bhakti-rasāmṛta-sindhu)

W tym rozdziale znajdują się wersety do nauczenia się na pamięć z Bhakti-rasāmṛta-sindhu.