Wersety do nauki na kursie Bhakti-śastri

wersety z Bhagavad-gity

W tym rozdziale znajdują się wersety do nauczenia się na pamięć z Bhagavad-gity. Na początku każdego wersetu znajduje się audio z nagraniem sanskrytu.