Wprowadzenie do Bhagawadgity

Kurs przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcą bardziej zagłębić się w sekretną wiedzę zawartą w Bhagawadgicie. Lekcje są tak skonstruowane, że zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z Bhagawadgitą jak i osoby praktykujące jej nauki będą zadowolone. Kurs nie posiada ram czasowych i można zapoznawać się z materiałami tam zawartymi w dowolnym czasie i tempie.

Na kurs (link) można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu. Jednorazowy klucz dostępu do kursu: KrysznaGita2020