Bhagavad-gita rozdziały 13-18 edycja 2018 r.

Na tym kursie będziemy studiować ostatnie sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.