Bhagavad-gita rozdziały 7-12 edycja 2018 r.

Na tym kursie będziemy studiować środkowe sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.