Bhagavad-gita rozdziały 1-6 edycja 2017 r.

Na tym kursie będziemy studiować pierwsze sześć rozdziałów Bhagavad-gity. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.