Uczeń w ISKCON-ie 2021

Kurs "Uczeń w ISKCON-ie" ma na celu pogłębić wiedzę wielbicieli na temat guru tattvy (wiedzy na temat roli mistrza duchowego) i guru padaśraya (przyjęcie schronienia u mistrza duchowego) wewnątrz posiadającej wielu mistrzów duchowych organizacji jaką jest ISKCON (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny). Przeznaczony jest on dla wielbicieli przygotowujących się do pierwszej inicjacji, jak również polecany jest dla liderów, nauczających i osób zajmujących się edukacją w ISKCON-ie. Kurs zaczniemy 22 lutego a zakończymy 23 marca 2021 roku. Na kurs można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu (jeśli ktoś jeszcze takowego nie posiada). Jednorazowy klucz dostępu: Prabhupada2021