Nektar oddania 2017

Studia nad pierwszymi 19 rozdziałami Nektaru oddania. Kurs ten jest składową kursu Bhakti-śastri.