Nektar Oddania 2014

Studia nad pierwszymi 19 rozdziałami Nektaru Oddania. Czas trwania 22 tygodnie. Kurs internetowy Nektar Oddania jest częścią kursu Bhakti-śastri, który obejmuje studia nad czterema książkami: Nektar Instrukcji, Śri Iśopanisad, Nektar Oddania i Bhagavad-gita. Osoby, które ukończą kursy ze wszystkich powyższych książek otrzymają świadectwo ukończenia kursu Bhakti-śastri wystawiane przez VTE z siedzibą w Radhadesh. Więcej na temat kursu Bhakti-śastri można poczytać tutaj.