Uczeń w ISKCON-ie jesień 2022

Kurs "Uczeń w ISKCON-ie" ma na celu pogłębić wiedzę wielbicieli na temat guru tattvy (wiedzy na temat roli mistrza duchowego) i guru padaśraya (przyjęcie schronienia u mistrza duchowego) wewnątrz posiadającej wielu mistrzów duchowych organizacji jaką jest ISKCON (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny). Przeznaczony jest on dla wielbicieli przygotowujących się do pierwszej inicjacji, jak również polecany jest dla liderów, nauczających i osób zajmujących się edukacją w ISKCON-ie. Na kurs można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu (jeśli ktoś jeszcze takowego nie posiada). Jednorazowy klucz dostępu: Sankirtan 

Kurs rozpoczniemy po zgromadzeniu odpowiedniej ilości osób i ustaleniu terminu spotkań. Dyskusja na ten temat na forum wewnątrz kursu.